Lidt historie om Boesdal Kalkbrud.

Boesdal Kalkbrud er en perle få kilometer fra Rødvig på Stevns.

Boesdal gamle kridtbrud nær Rødvig er fra 1914. Kalkbruddet, der i dag ejes af Stevns Kommune, er udlagt til rekreative formål.

Fra 1914 og frem til 1980´erne har Faxe Kalk gravet kalk til jordbrug og mørtel i kalkbruddet.

Rester af de to gamle kalkovne fra 1930 står der stadig, og en stor pyramideformet lagerbygning er bevaret.

I dag ejes Boesdal Kalkbrud af Stevns Kommune, men pr. 1. januar 2011 blev der indgået en aftale med den nystartede forening "Boesdal" om, at administration og udvikling nu foretages af foreningen.

Du kan stadig komme gennem kalkbruddet og helt ned til vandet uden at skulle gå på trapper. Trampestien er også fortsat åben for offentlig adgang.