Velkommen til foreningen Boesdal.

Foreningens navn er:
Foreningen Boesdal.
Foreningens hjemsted er:
Stevns Kommune.
Foreningens formål er:
- at udvikle Boesdal Kalkbrud til et mødested for kultur-, natur- & fritidsaktiviteter i Stevns Kommune.
  - at oprette Boesdalfonden, der skal understøtte kultur-, natur- og fritidsaktiviteter på Stevns.- at foreningen arbejder for, at den overgår til at varetage administration og driften af Foreningen Boesdal i en selvejende institution
- at støtte initiativer, der er til gavn for borgerne i Stevns Kommune, herunder børn og unge, samt at støtte humanitært arbejde, samt andet alment velgørende og kulturelt arbejde.
- at dette foregår gennem udvikling, planlægning og gennemførsel af sociale og kulturelle arrangementer, herunder festivaler og koncerter samt andet i forbindelse hermed stående eller afledet virksomhed.
Foreningen er uafhængig af partipolitik
Foreningens overskud anvendes udelukkende til foreningens formål.